Elektroterapia

Elektroterapia

  • Galwanizacja
  • Jonoforeza
  • Elektrostymulacja
  • Prąd Tens
  • Prądy Interferencyjne
  • Prądy diadynamiczne (prądy DD) – prądy Bernarda
  • Prądy Kotza – rosyjska stymulacja
  • Prądy Träberta (Ultra Reiz)