Manipulacja powięzi wg Luigi Stecco

(Fascial Manipulation)

Manipulacje powięzi

Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, opracowanej przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę.

Techniki te koncentrują się na powięziach mięśniowo-szkieletowych i określają specyficzne punkty na powięzi, łączące się ze specyficznie ograniczonymi ruchami. Stanowi to całościową interpretację systemu powięziowego. W rzeczywistości kiedy już bolesny ograniczony ruch zostanie sprawdzony, wówczas opracowanie tego modelu biomechanicznego ułatwia wybranie punktu wymagającego leczenia.

Poprzez odpowiednie manipulacje czy też mobilizacje tych określonych miejsc na powięzi możliwe jest przywrócenie ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie bólu. Metoda uwzględnia więc całościowe podejście do ciała, traktując poszczególne jego segmenty, jako pojedyncze ogniwa łańcucha tkankowego, którego ciągłość zapewnia powięź. Wyboru punktów przeznaczonych do manipulacji dokonuje się według określonych reguł – na podstawie weryfikacji ruchowej i palpacyjnej. Niezwykle istotnym elementem gwarantującym skuteczną terapię jest szczegółowy wywiad.